„Jestem mieszkańcem europejskiej metropolii” – konkurs rozstrzygnięty

IzabelinKarczewMiasto Stołeczne WarszawaMichałowicePiasecznoWiązowna
Znamy laureatów i wyróżnione klasy 1-3 szkół podstawowych z obszaru metropolii warszawskiej, które wzięły udział w konkursie plastycznym pt. „Jestem mieszkańcem europejskiej metropolii.”
Wyniki:
I miejsce – klasa 2c, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach (opiekun – Pani Anna Matejuk); Nagroda – wycieczka do Centrum Nauki Kopernik,
II miejsce – klasa 3a, Szkoła Podstawowa nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie
(opiekun – Pani Małgorzata Pater); Nagroda – wycieczka do Parku Rozrywki Majaland w Góraszce,
III miejsce – klasa 3b, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich w Gminie Wiązowna (opiekun – Pani Marlena Wieczorek); Nagroda – warsztaty w SOWA – Strefie Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w Piasecznie.
Ponadto dzieci i nauczyciele z klas, których prace zajęły 1., 2. i 3. miejsce, otrzymają zestaw materiałów promocyjno-edukacyjnych.
Jury postanowiło przyznać też 9 wyróżnień oraz nagrodzić – za szczególnie duże zainteresowanie konkursem i nadesłanie największej ilości prac konkursowych – Szkołę Podstawową im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie, które otrzymuje tablicę magnetyczną z mapą Europy.
Wyróżnienia otrzymują prace następujących klas:
🇪🇺 Klasa 1, 2 i 3, Szkoła Podstawowa Niepubliczna przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami w Warszawie, nauczyciele: Pani Lucyna Kałas i Pani Anna Zaboklicka,
🇪🇺Klasa 3a, Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie, nauczyciel: Pani Anna Piecha,
🇪🇺 Klasa 1c, Szkoła Podstawowa w Izabelinie, nauczyciel: Pani Magdalena Pachucka,
🇪🇺 Klasa 1c, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance, gmina Wiązowna, nauczyciel: Pani Anna Sprycha,
🇪🇺Klasa 1b, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance, gmina Wiązowna, nauczyciel: Pani Dorota Żołądek,
🇪🇺Klasa 3b, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance, gmina Wiązowna, nauczyciel: Pani Katarzyna Dziewulska,
🇪🇺Klasa 2a, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance, gmina Wiązowna, nauczyciel: Pani Barbara Bieniek,
🇪🇺Klasa 3b, Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie im. Bohaterów Westerplatte, Gmina Karczew, nauczyciel: Pani Agnieszka Hyjek,
🇪🇺Klasa 1e, Szkoła Podstawowa nr 398 w Warszawie, nauczyciel: Pani Marta Ziębakowska.
O sposobie odbioru nagród nauczyciele/opiekunowie klas, wskazani w formularzu kontaktowym, zostaną mailowo poinformowani.
Organizatorem konkursu jest m.st. Warszawa we współpracy z naszym stowarzyszeniem. Celem konkursu było zobrazowanie 18-letniej obecności Polski w Unii Europejskiej, ukazanie korzyści płynących z członkostwa w UE, podkreślenie wspólnych wartości oraz pobudzenie dyskusji o przyszłości Europejczyków.
Konkurs ma za zadanie promowanie idei UE oraz wskazanie korzyści płynących z bycia mieszkańcem europejskiej metropolii. Pod opieką nauczyciela dzieci z klas 1-3 przygotowały plakat (format A1), ilustrujący jak bardzo zmieniło się otoczenie w ciągu 18-letniej obecności w Unii Europejskiej.
W terminie wskazanym w Regulaminie konkursu wpłynęło 38 wspaniałych prac plastycznych.
Komisja konkursowa miała niezwykle trudne zadanie, by wybrać te najlepsze. Jury brało pod uwagę zgodność z tematyką konkursu, nawiązania do tematyki funduszy europejskich, pomysłowość, estetykę oraz samodzielność wykonania pracy, a także zrozumienie tematyki konkursu i jego oryginalną interpretację.
Bardzo dziękujemy za udział wszystkim dzieciom i pedagogom oraz serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym!
Wszystkie nagrodzone/wyróżnione prace można obejrzeć: https://um.warszawa.pl/…/konkurs-plastyczny-europejska…
Poprzedni Następny
Skip to content