II stacjonarne warsztaty strategiczne dla grup tematycznych

W dniu 1 lutego br., w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, w ramach prac nad „Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku” (SRMW 2040) przeprowadzono II stacjonarne warsztaty strategiczne dla grup tematycznych.

W trakcie warsztatów dyskutowano nad celami strategicznymi dla metropolii warszawskiej. Prace bazowały w oparciu o projekt Diagnozy strategicznej. Warsztaty prowadzili Eksperci (pod kierownictwem prof. Wojciecha Dziemianowicza) wspierający przygotowanie SRMW 2040.
Zespoły warsztatowe tworzyli przedstawiciele każdego z zakresów tematycznych (Metropolii gospodarki, Metropolii otwartej na ludzi, Metropolii w ruchu, Metropolii zrównoważonej).

Poprzedni Następny
Skip to content