Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” przystąpiło do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX

Na podstawie Uchwały nr 18/2023 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” z dnia 18 grudnia 2023 r. SMW przystąpiło do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX.

METREX (skrót od Metropolitan Exchange), jest uznaną siecią organizacji publicznych, działającą od 1996 roku https://www.eurometrex.org. METREX jest niezależnym, apolitycznym stowarzyszeniem non-profit, finansowanym przez swoich członków oraz w oparciu o pozyskiwanie środków zewnętrznych na badania i/lub projekty unijne. METREX koncentruje się na regionach i obszarach metropolitalnych, w dziedzinach transportu, mieszkalnictwa, rozwoju społeczno-gospodarczego i kwestii środowiskowych. Sieć obejmuje ponad 50 organizacji członkowskich z całej Europy. Kluczowe cele sieci to wymiana wiedzy i doświadczeń oraz podkreślenie wymiaru metropolitalnego w politykach krajowych i europejskich. Członkowie sieci mają dostęp do wysokiej klasy ekspertów z całej Europy. METREX prowadzi efektywne działania na forum UE w zakresie wspierania funkcjonowania i obszarów metropolitalnych.
Przystąpienie do sieci METREX umożliwi Stowarzyszeniu „Metropolia Warszawa” pozyskanie wiedzy eksperckiej na rzecz funkcjonowania metropolii oraz pozwoli przedstawicielom SMW uczestniczyć w kluczowych działaniach na forum europejskim w ramach współpracy metropolitalnej i regionalnej.

Poprzedni Następny
Skip to content