Ochrona Lasów Chojnowskich, spotkanie z udziałem ekspertów, przedstawicieli inicjatyw społecznych oraz JST

W związku z zagrożeniem intensywnymi wycinkami planowanymi w najbliższym czasie przez Nadleśnictwo Chojnów oraz Stanowiskiem Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” dotyczącego ochrony Lasów Chojnowskich przyjętego uchwałą nr 29/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. – w dniu 26 października br. w Michałowicach odbyło się zorganizowane wspólnie z Urzędem Gminy Michałowice oraz Porozumieniem Inicjatyw Lasów Chojnowskich spotkanie, którego celem było zdiagnozowanie problemu oraz omówienie strategii działań zmierzających do zwiększenia ochrony kompleksu Lasów Chojnowskich, jako lasów o wysokich walorach przyrodniczych i społecznych.

Poprzedni Następny
Skip to content