Zielony Pierścień Warszawy, spotkanie z udziałem ekspertów i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru metropolii warszawskiej

W dniu 24 października br. w Piasecznie odbyło się zorganizowane wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno oraz Porozumieniem Inicjatyw Zielony Pierścień Warszawy spotkanie, którego celem było przedyskutowanie koncepcji i najważniejszych problemów związanych z Zielonym Pierścieniem Warszawy, także wynikających z ostatniej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Powszechne jest przekonanie, że jako społeczeństwo, szczególnie mieszkańcy miast i terenów wysoko zurbanizowanych, znaleźliśmy się w momencie krytycznym, wymagającym szybkich i zdecydowanych decyzji chroniących środowisko naturalne, zagrożone zmianami klimatycznymi, niekontrolowanym rozwojem terenów miejskich i przemysłowych, a także rabunkową gospodarką leśną. Zielony Pierścień Warszawy, to tereny zielone, o wysokich walorach przyrodniczych i ważnych walorach społecznych, szerokim kręgiem otaczające Warszawę. Pierścień jest klimatyczną tarczą nie tylko dla gmin i mieszkańców pozostających w jego granicach, ale dla całej metropolii warszawskiej, oczyszczając i regulując temperaturę powietrza, chroniąc od wiatru i hałasu, pełniąc istotne funkcje retencyjne oraz dając wytchnienie mieszkańcom metropolii – gościom lasów i terenów zielonych Pierścienia.

Poprzedni Następny
Skip to content