Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+ (SUMP MW)

18 września 2023 r. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”  przyjęło Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+ (SUMP MW).

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z  Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+ 

Wersja SUMP na czytniki immersyjne.

Broszura informacyjna dotycząca SUMP MW

 

Poniżej prezentujemy załączniki oraz dokumenty uzupełniające, opracowane na etapie przygotowania SUMP MW:

OOŚ SUMP

OOŚ załącznik nr 2 – obszary_chronione

OOŚ podsumowanie

Załącznik 1 do SUMP MW (działania)

Załącznik nr 1 do SUMP MW (działania) – wersja na czytniki immersyjne

Założenia SUMP MW

Diagnoza SUMP MW

Raport nr 2 z diagnozy zachowań transportowych mieszkańców

Konsultacje społeczne – raport (etap 3)

Konsultacje społeczne – załącznik nr 1 do raportu (etap 3)

Mapy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprzedni Następny
Skip to content