Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” 18 września 2023 r. – podsumowanie

Podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków naszego Stowarzyszenia, które odbyło się 18 września br. w Piastowie przedyskutowano i podjęto szereg decyzji związanych z procesem wdrażania dokumentów strategicznych dla metropolii warszawskiej na lata 2021-2027 (Strategia ZIT, Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 (FEM).
Przedstawiciele Gmin i Powiatów – członków SMW przyjęli m.in. uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+” oraz w wyniku dyskusji i uzgodnień przyjęto propozycje kryteriów zgodności ze Strategią ZIT dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ oraz propozycje kryteriów dla przedsięwzięć związanych z indywidualną mobilnością, poprawą jakości infrastruktury sprzyjającej korzystaniu z ekologicznego transportu publicznego (w tym parkingi P+R) oraz zakupem ekologicznego taboru autobusowego oraz rozbudową infrastruktury paliw alternatywnych.

Na zakończenie spotkania, dzięki zaproszeniu Burmistrza Piastowa Pana Grzegorza Szuplewskiego oraz Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza Pani Hanny Babikowskiej, zwiedziliśmy nowoczesny (wyposażony w wiele innowacyjnych rozwiązań architektonicznych i technologicznych) kompleks szkolny i sportowy, w którym mieści się Liceum.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

Poprzedni Następny
Skip to content