Samorządowcy Metropolii Warszawskiej w roli wykładowców

W czerwcu, przedstawiciele gmin i powiatów zrzeszonych w ramach naszego Stowarzyszenia wzięli udział w zajęciach ze studentami Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wójt Gminy Wiązowa Pan Janusz Budny oraz członek zarządu Powiatu Pruszkowskiego Pani Agnieszka Kuźmińska poprowadzili wykłady dla studentów administracji.

W swoich wystąpieniach przybliżyli studentom realia pracy w samorządzie terytorialnym. Jednostki samorządu terytorialnego z Metropolii Warszawa dynamicznie się rozwijają i mierzą się z wieloma wyzwaniami. Zapewnienie dobrej jakości życia mieszkańcom gmin i powiatów jest możliwe także dzięki dobrze wykształconej, kompetentnej i zaangażowanej kadrze urzędniczej. Dlatego jako Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” zachęcamy młodych ludzi do pracy w sektorze samorządowym. Praca w gminach i powiatach obszaru metropolii warszawskiej nie polega tylko na bieżącej pracy urzędniczej, konieczne jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz umiejętność współpracy z sąsiednimi jednostkami, instytucjami publicznymi oraz partnerami społecznymi.

Poprzedni Następny
Skip to content