Spotkania z włodarzami JST powiatu legionowskiego i nowodworskiego w sprawie prac nad projektem ustawy metropolitalnej

W dniach 10 i 12 czerwca br. odbyły się następne z cyklu spotkań z włodarzami jednostek samorządu terytorialnego – członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”, w sprawie konsultacji rozwiązań prawnych określających ramy współpracy metropolitalnej.

W dniu 10 maja br. w Wieliszewie na zaproszenie Wójta Gminy Wieliszew Pana Pawła Kownackiego miało miejsce spotkanie włodarzy i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu legionowskiego, natomiast w dniu 12 czerwca br. w porozumieniu z Burmistrzem Nowego Dworu Mazowieckiego Panem Sebastianem Sosińskim, włodarze i przedstawiciele JST powiatu nowodworskiego spotkali się w Nowym Dworze Mazowieckim.

Uczestnicy dyskutowali nad projektem ustawy metropolitalnej, jej założeniami i najważniejszymi regulacjami, szczególnie dotyczącymi organizacji metropolitalnego transportu publicznego, które mogą w przyszłości decydować o efektywnym i równomiernym rozwoju metropolii i jej gmin.

Poprzedni Następny
Skip to content