Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” – 13 czerwca 2024 r. – podsumowanie

Przedstawiciele Gmin i Powiatów – członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” zebrani na WZC w Warszawie przyjęli absolutorium dla ustępującego Zarządu SMW oraz wybrali na 5-letnią kadencję nowe władze Stowarzyszenia – Zarząd w składzie:

1. Prezes – Michał Olszewski (Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy)
2. Wiceprezes Zarządu – Daniel Putkiewicz (Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno)
3. Skarbnik – Marcin Jakubowski (Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki)
4. Członek Zarządu – Paweł Kownacki (Wójt Gminy Wieliszew)
5. Członek Zarządu – Jacek Orych (Burmistrz Miasta Marki)
6. Członek Zarządu – Marcin Uchman (Burmistrz Miasta i Gminy Cegłów)
7. Członek Zarządu – Janusz Budny (Wójt Gminy Wiązowna)
8. Członek Zarządu – Małgorzata Pachecka (Wójt Gminy Michałowice)
9. Członek Zarządu – Tomasz Krupski (Burmistrz Miasta i Gminy Grodziska Mazowieckiego)
10. Członek Zarządu – Zenon Reszka (Burmistrz Miasta i Gminy Błonie)
11. Członek Zarządu – Magdalena Biernacka (Starosta Nowodworski)

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Przewodniczący – Małgorzata Zyśk (Burmistrz Miasta Ząbki)
2. Wiceprzewodniczący – Marek Banaszek (Burmistrz Miasta Józefowa)
3. Członek Komisji Rewizyjnej – Agata Trzop-Szczypiorska (Wójt Gminy Baranów)

Ponadto, delegaci podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ (wersja 2)”, omówili wnioski płynące z konsultacji społecznych ww. Strategii oraz postęp prac nad ustawą metropolitalną.

Poprzedni Następny
Skip to content