Spotkania z włodarzami JST powiatu warszawskiego zachodniego i pruszkowskiego w sprawie prac nad projektem ustawy metropolitalnej

W dniach 17 i 19 czerwca br. odbyły się ostatnie dwa spotkania z włodarzami jednostek samorządu terytorialnego – członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”, w sprawie konsultacji rozwiązań prawnych określających ramy współpracy metropolitalnej.

W dniu 17 maja br. w Ożarowie Mazowieckim na zaproszenie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pana Pawła Kanclerza miało miejsce spotkanie włodarzy i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu warszawskiego zachodniego, natomiast w dniu 19 czerwca br. w porozumieniu z Wójtem Gminy Michałowice Panią Małgorzatą Pachecką, włodarze i przedstawiciele JST powiatu pruszkowskiego spotkali się w Michałowicach.

Uczestnicy dyskutowali nad projektem ustawy metropolitalnej, jej założeniami i najważniejszymi regulacjami, szczególnie dotyczącymi organizacji metropolitalnego transportu publicznego, które mogą w przyszłości decydować o efektywnym i równomiernym rozwoju metropolii i jej gmin.

 

 

Poprzedni Następny
Skip to content