Warsztaty dot. modelu funkcjonalno-przestrzennego: powiaty grodziski i legionowski

Rozpoczęliśmy cykl warsztatów z przedstawicielami gmin i powiatów metropolii warszawskiej, podczas których pracujemy nad wymiarem przestrzennym „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku (SRMW)”.

Celem warsztatów jest wypracowanie zadań o charakterze ponadlokalnym dotyczącym planowania przestrzennego oraz praca nad modelem funkcjonalno-przestrzennym (MFP), który ma określić przyszły rozwój przestrzenny metropolii.

21 czerwca 2024 roku odbyły się warsztaty dla JST z powiatu grodziskiego, zaś 24 czerwca 2024 roku – powiatu legionowskiego. Spotkania miały miejsce w Pałacu Kultury i Nauki.

Podczas warsztatów omawiane są następujące zagadnienia:

  • wstępne wnioski z analizy ankiet do gmin dot. MFP,
  • realizacja celów SRMW w przestrzeni JST,
  • udział JST w obszarach strategicznej interwencji,
  • bariery rozwoju w przestrzeni JST,
  • proponowane zapisy ustaleń w SRMW.

Warsztaty organizuje Stowarzyszenie “Metropolia Warszawa” przy współpracy z Biurem Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy. Prowadzi je ekspert wiodący przy opracowaniu SRMW dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW, przy wsparciu ekspertek wspierających.


Przedstawiciele samorządów powiatu grodziskiego podczas swoich prac szczególnie zwracali uwagę m.in. na niepewną przyszłość CPK i ewentualne konsekwencje jego budowy na przestrzeń oraz podkreślili jak ważna jest płynna komunikacja publiczna.

Reprezentanci JST powiatu legionowskiego w swoich wypowiedziach również jednoznacznie wskazywali na potrzebę rozwoju transportu publicznego – stworzenia zintegrowanego systemu biletowego oraz integracja komunikacji publicznej z systemem warszawskim. Podkreślali także rolę Zalewu Zegrzyńskiego, który jest niejako “łącznikiem” gmin powiatu. Obecnie jednak brak jest spójnej wizji JST na wykorzystanie tego obszaru.

Warsztaty dla przedstawicieli pozostałych powiatów przed nami!

Poprzedni Następny
Skip to content