Spotkania z włodarzami JST powiatu wołomińskiego i grodziskiego w sprawie prac nad projektem ustawy metropolitalnej

W dniach 28 i 29 maja br., odbyły się następne z cyklu spotkań z włodarzami jednostek samorządu terytorialnego – członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”, w sprawie konsultacji rozwiązań prawnych określających ramy współpracy metropolitalnej.

W dniu 28 maja br. w Markach, na zaproszenie Burmistrza Miasta Marki Pana Jacka Orycha, gościliśmy włodarzy i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu wołomińskiego. W dniu 29 maja br. w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki Panem Tomaszem Krupskim, włodarze i przedstawiciele JST powiatu grodziskiego spotkali się w Grodzisku Mazowieckim.

Uczestnicy spotkań omówili postęp prac nad projektem ustawy metropolitalnej oraz dyskutowali nad jej najważniejszymi zapisami kreującymi i regulującymi najważniejsze wspólne działania niezbędne dla efektywnego rozwoju gmin tworzących metropolię warszawską. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych spotkań, zagadnienia dotyczące wspólnego metropolitalnego transportu publicznego, uczestnicy spotkań wskazali jako priorytetowe.

 

Poprzedni Następny
Skip to content