Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” odbędzie się 13 czerwca 2024 r. w Warszawie

Przedstawiciele Gmin i Powiatów – członków SMW zebrani w dniu 13 czerwca br. na WZC podejmą decyzję dotyczącą absolutorium dla ustępującego Zarządu SMW oraz wybiorą nowe władze Stowarzyszenia. Delegaci omówią wnioski płynące z konsultacji społecznych „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ (wersja 2)”, podejmą także uchwałę w sprawie jej przyjęcia. Ponadto uczestnicy WZC przedyskutują przebieg prac nad ustawą metropolitalną.

Poprzedni Następny
Skip to content