Spotkanie koordynatorów metropolii warszawskiej

6 września br. w Domu Kultury Śródmieście w Warszawie odbyło się spotkanie koordynatorów metropolii warszawskiej.

Rolą koordynatorów jest włączenie danej jednostki samorządowej w proces przygotowania metropolii warszawskiej do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021–2027, w tym opracowania dokumentów strategicznych dla regionu warszawskiego stołecznego:

  • Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+,
  • Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku,
  • Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+ (SUMP).

 

Spotkanie w Warszawie było okazją do przedstawienia aktualnych informacji i postępów w pracach nad ww. dokumentami strategicznymi, które przyczyniają się do wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W spotkaniu udział wzięło 80 osób.

Bardzo dziękujemy koordynatom za udział w spotkaniu oraz ich wkład i pracę na rzecz rozwoju metropolii warszawskiej!

Publikacje na stoliku dot. RWSGoście na sali konferencyjnej Goście na sali konferencyjnej Goście na sali konferencyjnej Prelegenci na scenie Prelegenci na scenie Prelegenci na scenie Prelegenci na scenie Prelegenci na scenie Prelegenci na scenie Publiczność Prelegenci na scenie Prelegenci na scenie Publiczność w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Publiczność w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego

Poprzedni Następny
Skip to content