Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” odbędzie się 18 września 2023 r. w Piastowie

Obrady WZC będą koncentrować się wokół prac związanych z kolejnymi etapami przygotowań do wdrożenia dokumentów strategicznych dla metropolii warszawskiej na lata 2021-2027 (Strategia ZIT, Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 (FEM).
Ponadto, Zarząd SMW przedstawi członkom Stowarzyszenia informację o przebiegu uzgodnień w sprawie solidarnościowego mechanizmu dofinansowania projektów z obszaru RWS (60/50/40) w ramach programu FEM.

Poprzedni Następny
Skip to content