Spotkanie partnerstwa miast i metropolii europejskich – uczestników projektu MECOG-CE Strengthening metropolitan cooperation and governance in central Europe

W dniach 18 – 20 października br. Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” wraz z m.st Warszawa gościła przedstawicieli miast i metropolii europejskich – partnerów w ramach projektu MECOG-CE Strengthening metropolitan cooperation and governance in central Europe (Program: Interreg Central Europe).

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy i zarządzania obszarami metropolitalnymi, zwiększenie zdolności struktur metropolitalnych do zintegrowanego rozwoju terytorialnego, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, pogłębienie wiedzy nt. funkcjonowania metropolii, ale także promocja SMW i m.st Warszawy na forum międzynarodowym jako liderów metropolii i aktywnego podmiotu w środowisku europejskim.

Rola m.st. Warszawy jako IP ZIT w systemie realizacji RPO WM na lata 2014-2020 pozwoliła na zbudowanie potencjału instytucjonalnego, który jest istotnym zapleczem merytorycznym i organizacyjnym do zarządzania obszarem metropolitalnym obejmującym 70 gmin Regionu Warszawskiego Stołecznego. Obecnie za współpracę jst w ramach obszaru metropolitalnego odpowiada Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa”. Efektywne wdrożenie systemu zarządzania metropolią warszawską wymaga pozyskiwania wiedzy, właściwych mechanizmów, praktyk i rozwiązań z obszarów metropolitalnych Unii Europejskiej.

Partnerzy projektu: Miasto Brno (LIDER), Warszawa, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Miasto Bratysława, Metropolitan Research Institut, Miasto Metropolitalne Mediolan, Region Stuttgart, Miasto Metropolitalne Turyn, Uniwersytet Śląski, Miasto Ostrawa, Metrex, Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg, Uniwersytet Karola w Pradze.

Poprzedni Następny
Skip to content