Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” dotyczące modernizacji linii kolejowej nr 2 w zakresie dobudowy dodatkowej pary torów do Mińska Mazowieckiego

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” dotyczące modernizacji linii kolejowej nr 2 w zakresie dobudowy dodatkowej pary torów do Mińska Mazowieckiego

W związku z prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pracami przygotowawczymi do modernizacji linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa – Siedlce, Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” wyraża przekonanie, że jedynym właściwym do realizacji wariantem modernizacji ww. linii jest wariant zakładający wybudowanie dodatkowej pary torów na odcinku Warszawa Rembertów – Mińsk Mazowiecki.

Mając na względzie poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru wschodniego Mazowsza koniecznym jest wybranie przez narodowego operatora sieci kolejowej właśnie tego wariantu, który w przyszłości da możliwość dalszej poprawy parametrów linii szczególnie w zakresie jej przepustowości.

Miasto Mińsk Mazowiecki jest przeszło czterdziestotysięcznym miastem będącym stolicą ponad stu pięćdziesięciotysięcznego powiatu, który dynamicznie się rozwija. Stały napływ mieszkańców sprawia, że gminy położone na wschód od Warszawy, w tym miasto Mińsk Mazowiecki silnie się urbanizują. Sytuacja ta sprawia, że kluczowym z punktu widzenia naszych mieszkańców, a także zrównoważonego rozwoju całego obszaru metropolitalnego jest zapewnienie sprawnego i pewnego środka transportu będącego realną alternatywą dla transportu indywidualnego, jakim bez wątpienia jest transport kolejowy.

Dziś stoimy w przededniu rozpoczęcia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prac modernizacyjnych linii kolejowej nr 2, a część z przedstawionych koncepcji zakłada powstanie dodatkowej pary torów na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna. Ewentualny wybór tego wariantu nie pozwoli na sprawniejsze prowadzenie ruchu aglomeracyjnego i tak potrzebne zwiększenie częstotliwości połączeń pomiędzy Warszawą, a Mińskiem Mazowieckim, które stanowić będzie kręgosłup systemu transportowego dla tej części naszego województwa będącej jednocześnie wschodnią bramą aglomeracji warszawskiej.

W świetle powyższego Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” rekomenduje wybranie wariantu remontu linii kolejowej nr 2 pozwalającego na odseparowanie na odcinku Warszawa Rembertów – Mińsk Mazowiecki ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego i towarowego, a tym samym zwiększenie ilości realizowanych połączeń.

Stanowisko_Zarządu_SMW_4.10.2022

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” dot. modernizacji linii kolejowej nr 2 w zakresie dobudowy dodatkowej pary torów do Mińska Mazowieckiego zostało przyjęte Uchwałą nr 43/2022 Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” z dn. 4 października 2022 r.

Poprzedni Następny
Skip to content