Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” 6-7 października 2022

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” odbędzie się 6-7 października 2022 r. w Zegrzu.

Obrady WZC koncentrować się będą wokół prac nad dokumentami strategicznymi dla metropolii warszawskiej na lata 2021-2027 (Strategia ZIT, Strategia rozwoju metropolii warszawskiej, Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii). Istotnym elementem WZC będzie także przeprowadzenie warsztatów z udziałem przedstawicieli JST, których celem będzie przedyskutowanie kierunków rozwoju metropolii warszawskiej.

Poprzedni Następny
Skip to content