Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” 5 kwietnia 2023 r. – podsumowanie

Podczas wczorajszego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków naszego Stowarzyszenia, które gościło w Mińsku Mazowieckim podjęte zostały istotne decyzje dot. prac nad dokumentami strategicznymi dla metropolii warszawskiej na lata 2021-2027.

Przede wszystkim zaakceptowane zostały cele i kierunki działań do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+. Zdecydowano, że Strategia ZIT będzie koncentrować się na osiągnięciu dwóch celów:

  1. Podniesienie jakości i dostępności usług edukacyjnych
    W tym wsparcie edukacji ogólnej i dostosowanie szkół do potrzeb osób ze SPE oraz wyposażenie szkół w nowoczesną infrastrukturę.
  2. Poprawa jakości przestrzeni
    Rozumiana jako rozwój powiązań komunikacyjnych oraz poprawa jakości i ochrona środowiska przyrodniczego.

Przyjęto również wspólne stanowisko dotyczące mechanizmu dofinansowania projektów z obszaru regionu warszawskiego stołecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W celu zapewnienia korzystnych warunków wsparcia dla słabiej rozwiniętych JST, Stowarzyszenie postuluje o przyjęcie zróżnicowanych stóp współfinansowania ze środków UE dla projektów z obszaru RWS, realizowanych w ramach instrumentu ZIT, gdzie:

  • dla projektów z JST, położonych poza Warszawskim Obszarem Funkcjonalnym z okresu programowania 2014-2020: 60% kosztów kwalifikowalnych
  • dla projektów z JST Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego z okresu programowania 2014-2020 z wyłączeniem m.st. Warszawy: 50% kosztów kwalifikowalnych
  • dla projektów z obszaru m.st. Warszawy: 40% kosztów kwalifikowalnych.

 

Spotkanie było również okazją do złożenia sobie życzeń ze względu na zbliżające się Święta Wielkanocne oraz odwiedzenia Muzeum Ziemi Mińskiej, po którym oprowadził gości Burmistrz Mińska Mazowieckiego, Pan Marcin Jakubowski.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Prelegenci przy stole prezydialnym na scenie

 

Poprzedni Następny
Skip to content