Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” odbędzie się 22 marca 2024 r. w Warszawie

Przedstawiciele Gmin i Powiatów – członków SMW zebrani na WZC dyskutować będą m.in. na temat podsumowania działalności Stowarzyszenia w ubiegłym roku, modelu pracy nad Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku (SRMW), wdrażaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej (SUMP) oraz prac nad ustawą metropolitalną.

Poprzedni Następny
Skip to content