Warsztaty: ustawa metropolitalna

W dniach 8 i 11 marca br. w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbyły się warsztaty nt. ustawy metropolitalnej, w których wzięło udział ponad 50. reprezentantów gmin i powiatów metropolii warszawskiej.

Na początku uczestników warsztatów przywitał Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy oraz Prezes Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” Pan Michał Olszewski.

Celem warsztatów było przedstawienie zakresu prac nad projektem ustawy metropolitalnej oraz uzyskanie opinii uczestników spotkania w sprawie przedstawionych propozycji i zagadnień, m.in w zakresie metropolitalnego transportu publicznego, kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, adaptacji do zmian klimatu i ochrony środowiska.

Warsztaty przygotowali i prowadzili Pan Andrzej Brzozowy (Projekty Miejskie) we współpracy z pracownikami Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Biuro Strategii i Analiz, Biuro Rozwoju Gospodarczego, ZTM i ZDM) oraz Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.

Szczegółowa agenda wydarzenia.

Poprzedni Następny
Skip to content