Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” – wspólna wizja rozwoju metropolii warszawskiej

W dniu 8 czerwca w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” z udziałem przedstawicieli kilkudziesięciu członkowskich JST.

To WZC było szczególne ze względu na udział w nim Pana Andrzeja Wielowieyskiego, Prezesa Honorowego SMW. Pan Michał Olszewski, Prezes Zarządu SMW uroczyście przekazał Panu Andrzejowi Wielowieyskiemu List gratulacyjny w uznaniu Jego szczególnych zasług dla rozwoju Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”, a zwłaszcza za wypracowanie oraz ugruntowanie pozycji SMW w kręgach samorządowych. Do tego należy dodać dbałość Honorowego Prezesa SMW o wizerunek i całokształt dorobku SMW oraz doskonałe kontakty z przedstawicielami JST, wchodzącymi w skład Regionu Warszawskiego Stołecznego.

 

Podczas WZC zostały podjęte uchwały o zatwierdzeniu:

– sprawozdania finansowego SMW za 2021 r.,

– sprawozdania z działalności Zarządu SMW za 2021 r.

– sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 r.

Osoby biorące udział w WZC miały też okazję zapoznać się z informacjami na temat prac nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego dla metropolii warszawskiej 2021-2027+

 

Po WZC odbyły się warsztaty pt. „Wypracowanie wspólnej wizji rozwoju metropolii warszawskiej”, prowadzone przez dr hab. Wojciecha Dziemianowicza, który w ramach umowy ze Stowarzyszeniem „Metropolia Warszawa” będzie wspierał – jako ekspert – proces opracowywania strategii rozwoju metropolii warszawskiej.

Podczas warsztatów dyskutowano o przyszłości metropolii w dwóch perspektywach czasowych: „Moja gmina i metropolia warszawska w 2030 roku” oraz „Pomyślmy o roku 2040!”

Poprzedni Następny
Skip to content