Warsztaty: Polski Alarm Smogowy

W dniu 5 marca br. Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” wspólnie z Biurem Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy, Departamentem Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Polskim Alarmem Smogowym zorganizowało warsztaty dla przedstawicieli gmin oraz powiatów – członków SMW.

Warsztaty poprzedziły wystąpienia i prezentacje Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Pani Janiny Ewy Orzełowskiej, Koordynator ds. zielonej Warszawy Urzędu m.st. Warszawy Pani Magdaleny Młochowskiej, Dyrektorki Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy Pani Doroty Zawadzkiej-Stępniak, Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pana Marcina Podgórskiego oraz Rzecznika Polskiego Alarmu Smogowego Pana Piotra Siergieja

Celem warsztatów było wskazanie głównych zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza oraz prezentacja i omówienie skuteczności różnych działań, jakie jednostki samorządu terytorialnego mogą lub powinny wdrożyć w celu poprawy jakości powietrza.

 

Poprzedni Następny
Skip to content