Warsztaty w sprawie modelu dla powiatów pruszkowskiego i otwockiego za nami!

W środę 3 lipca 2024 roku w ramach prac nad modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej dla metropolii warszawskiej spotkaliśmy się z przedstawicielami gmin i starostw z powiatów pruszkowskiego i otwockiego.

Warsztaty odbyły się w sali należącej do Chorągwi Stołecznej ZHP przy ul. Piaskowej w Warszawie. Z JST powiatu pruszkowskiego pracowaliśmy w godzinach 9:00-12:00, zaś z JST powiatu otwockiego – od 13:00 do 16:00.

Spotkania rozpoczął przedstawiciel Urzędu m.st. Warszawy. Po krótkim wprowadzeniu przez dr hab. Wojciecha Dziemianowicza, prof. UW, dalsze prace nadzorowały ekspertki wspierające przygotowanie SRMW – dr hab. Dorota Mantey, prof. UW (grupa poranna) i dr Magdalena Cybulska (grupa popołudniowa).


Podczas prac warsztatowych “nad mapą” reprezentanci gmin powiatu pruszkowskiego intensywnie dyskutowali o budowie dróg, m.in. tzw. Paszkowianki, w sprawie której poszczególne samorządy prezentują odmienne stanowiska. Zwrócili również uwagę m.in. na następujące zagadnienia:

  • potrzeba renaturyzacji cieków wodnych,
  • potencjał tworzenia ośrodków nowoczesnej technologii,
  • budowa ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich oraz rozbudowa linii kolejowych,
  • konieczność szkoleń dla przedstawicieli samorządów.

Przedstawiciele gmin z powiatu otwockiego podkreślali zaś przyrodnicze walory swojego powiatu. Proponowali, aby została utworzona ścieżka rowerowa z niezbędną infrastrukturą, która przechodziłaby m.in. przez Mazowiecki Park Krajobrazowy i połączyła ze sobą atrakcyjne obiekty, miejsca rekreacji, ważne punkty. Według uczestników warsztatów trasy rowerowe powinny być budowane także wzdłuż dróg wojewódzkich i innych ciągów komunikacyjnych.

Podczas pracy warsztatowej przedstawicieli JST powiatu otwockiego silnie wybrzmiała także potrzeba rozwoju transportu publicznego – autobusowego i kolejowego, oraz stworzenia lokalnych centrów usług.

Poprzedni Następny
Skip to content