Powiaty miński i nowodworski na warsztatach dot. modelu

Za nami kolejne spotkania z przedstawicielami gmin i powiatów w ramach prac nad modelem funkcjonalno-przestrzennym dla metropolii warszawskiej. Tym razem w warsztatach wzięli udział reprezentanci JST z obszaru powiatów mińskiego i nowodworskiego.

Spotkania dotyczące wymiaru przestrzennego w SRMW odbyły się:

  • dla JST powiatu mińskiego – 26 czerwca 2024 roku (środa) w godzinach 9:00-12:00 w Terminalu Kultury Gocław,
  • dla JST powiatu nowodworskiego – 27 czerwca 2024 roku (czwartek) w godzinach 9:00-12:00 w Pałacu Kultury i Nauki.

Powiat miński jest największym powiatem w metropolii warszawskiej, w którego skład wchodzi aż 13 gmin. Aby przedstawiciel każdej z JST miał możliwość swobodnej wypowiedzi oraz podkreślenia istotnych dla niego kwestii, reprezentanci gmin i starostwa zostali podzieleni na dwie grupy. Uczestnicy pracowali jednak na tych samych materiałach i omawiali identyczne zagadnienia.

W trakcie warsztatów dla powiatu mińskiego wybrzmiało, że niezbędny jest rozwój komunikacji publicznej zarówno wewnątrz powiatu, jak i Warszawą (oraz pozostałą częścią metropolii). Podstawę powinien stanowić transport kolejowy (budowa nowych linii), co jednak nie oznacza, że inne środki transportu nie będą rozwijane. Przedstawiciele JST powiatu mińskiego zauważyli również, że powinny być prowadzone działania intensyfikujące działalność gospodarczą i przyciągające inwestorów.

Reprezentanci gmin i starostwa z powiatu nowodworskiego w czasie prac podkreślali znaczenie lokalizacji ośrodków produkcji i logistyki w Czosnowie i Nowym Dworze Mazowieckim, podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Pomiechówek, a także bliskość lotniska Warszawa-Modlin. Uczestnicy warsztatów zgodzili się, że ta działalność gospodarcza może stanowić potencjał do rozwoju turystyki biznesowo-konferencyjnej na terenie powiatu. Podkreślali jednak, że wymagałaoby to zdecydowanych nakładów na rozbudowę transportu (m.in. kolejowego i drogowego).

Przedstawiciele gmin i starostw z obu powiatów zwrócili uwagę na problem braku bądź niskiego poziomu tożsamości metropolitalnej wśród mieszkańców ich JST. Zdecydowanie jest to obszar, gdzie powinny być podejmowane konkretne działania.

Poprzedni Następny
Skip to content