Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” popiera starania Gminy Siennica oraz Gminy Osieck o przywrócenie praw miejskich

Gmina Siennica – miasto prywatne należące do rodu Siennickich – posiadała prawa miejskie od 1526 r. Mimo zniszczeń i regresu związanego z wojnami XVII-wiecznej Rzeczpospolitej, przede wszystkim z potopem szwedzkim, miasto rozwijało się, zostając pod koniec XVIII w. siedzibą powiatu. W 1870 r., w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym Siennica utraciła prawa miejskie.
Osada Osieck dekretem Króla Zygmunta Augusta otrzymała prawa miejskie w 1558 r. stając się Miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. Cezurą rozwoju miasta, podobnie jak w przypadku Siennicy oraz większości ośrodków miejskich regionu był potop szwedzki oraz okres zaborów i represji po powstaniu styczniowym – w 1869 r. Osieck utracił prawa miejskie.
Zarząd SMW jest przekonany, że zarówno gmina Siennica, jak i Osieck, ze względu na swój historyczny, miejski charakter urbanistyczny oraz współczesny, konsekwentny rozwój, mierzony m.in. liczbą mieszkańców, infrastrukturą publiczną, obiektami i instytucjami użyteczności publicznej oraz wyraźnie wyrażoną w konsultacjach wolę mieszkańców – zasługują, aby odzyskać prawa miejskie.

https://sm.waw.pl/wp-content/uploads/2023/03/Gmina-Siennica_Stanowisko_Zarzadu_SMW_27.03.2023.pdf

https://sm.waw.pl/wp-content/uploads/2023/03/Gmina-Osieck_Stanowisko_Zarzadu_SMW_27.03.2023-1.pdf

Poprzedni Następny
Skip to content