Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” 5 kwietnia 2023 r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” odbędzie się 5 kwietnia 2023 r. w Mińsku Mazowieckim.

Obrady WZC koncentrować się będą wokół prac nad dokumentami strategicznymi dla metropolii warszawskiej na lata 2021-2027 (Strategia ZIT, Strategia rozwoju metropolii warszawskiej, Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii) oraz mechanizmami finansowania projektów z obszaru Regionu Warszawskiego Stołecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027.

Poprzedni Następny
Skip to content