Zgromadzenie Samorządowe

Samorządowcy z całej Polski spotkali się 13 października w Warszawie w obronie społeczności lokalnych, samorządności. Włodarze gmin, powiatów, miast, województw przyjechali do stolicy, aby zaprotestować przeciwko planowanym – w ramach programu „Polski Ład” – szkodliwym dla JST rozwiązaniom. Mogą one przynieść nie tylko straty ekonomiczne, ale i szkodzić fundamentalnej dla samorządności zasadzie pomocniczości.
Przekazano na ręce Wicemarszałków Sejmu RP apel „W obronie społeczności lokalnych i regionalnych.” Głos samorządowców – sołtysów, wójtów, burmistrzów, prezydentów, radnych – to głos mieszkańców, obywateli poszczególnych JST zaniepokojonych planowanymi zmianami. Podkreślano, że tzw. Polski Ład niszczy polski dorobek ostatnich 30 lat, odbierając samorządom dochody własne i centralizując kolejne obszary.
W imieniu mieszkańców samorządowcy domagali się zwiększenia udziału JST w podatku PIT, adekwatnego do utraconych wpływów wynikających z ustaw wprowadzonych w tzw. Polskim Ładzie oraz stworzenia Funduszu Rozwoju Polskiej Wsi jako mechanizmu wyrównującego rozwój obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich.
Fot. M. Rigamonti; E. Lach/UM Warszawa
Poprzedni Następny
Skip to content