Konferencja inaugurująca III edycję projektu Partnerska Inicjatywa Miast (PIM3)

Rozpoczęła się nowa edycja realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Bankiem Światowym projektu strategicznego – Partnerska Inicjatywa Miast 2024-2026 (PIM3).
30 miast, stowarzyszeń miast i jednostek organizacyjnych gmin z całej Polski (w tym Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa”) przez najbliższe dwa lata, w ramach trzech sieci tematycznych: Miasto efektywne energetycznie; Miasto kompaktowe; Miasto dostępnych mieszkań; będą pracować na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców naszych gmin. W konferencji, w dniach 1-3 lipca w Warszawie, wzięli udział przedstawiciele SMW, Miasta i Gminy Łomianki oraz M.st. Warszawy – wspólnie koordynujących realizację projektu.

Poprzedni Następny
Skip to content