Spotkanie dot. zmian w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego

W związku z projektowanymi przez stronę rządową zmianami w zakresie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego spotkaliśmy się dziś w Warszawie by omówić aktualne uwarunkowania budżetowe samorządów metropolii warszawskie oraz wypracować ze Skarbnikami i Włodarzami gmin i powiatów Stowarzyszenia Metropolia Warszawa wspólną propozycje zmian w systemie finansów publicznych.

 

Podczas dyskusji przedstawiciele gmin i powiatów metropolii warszawskiej zwracali uwagę na uwarunkowania budżetowe samorządów w kontekście planowanych zmian. Wśród kluczowych kwestii podkreślano m.in. potrzebę zachowania subwencji oświatowej, wyzwania dot. finansowania edukacji niepublicznej czy też duże potrzeby inwestycyjne w gminach o wysokim udziale ludności w wieku przedprodukcyjnym.

Kontekst:

Założenia reformy, przygotowywanej przez Ministerstwo Finansów, opierają się na zwiększeniu dochodów JST w stosunku do dotychczasowych rozwiązań oraz oparcie tych dochodów na procentowym udziale JST w dochodach podatkowych na jej terenie. Zakłada się, że zmiany w tym zakresie mogłyby wejść w życie już od 1 stycznia przyszłego roku.

Poprzedni Następny
Skip to content