Wyniki naboru na ekspertów tematycznych oraz organizacji pozarządowych, którzy zaangażują się w przygotowanie „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”.

17 lutego 2023 roku zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w naborze członków grup tematycznych na potrzeby prac nad tworzeniem i wdrożeniem strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku reprezentujących organizacje pozarządowe oraz ekspertów. W sumie otrzymaliśmy zgłoszenia 44 kandydatów.

Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu ww. naboru kolejnymi etapami były:

 • weryfikacja formalna nadesłanych zgłoszeń dokonana przez trzyosobową komisję złożoną z przedstawicieli Zespołu projektowego;
 • ocena merytoryczna zgłoszeń przeprowadzona przez eksperta wiodącego oraz ekspertów wspierających proces tworzenia Strategii.

Na podstawie ocen formalnej i merytorycznej przygotowano listę zakwalifikowanych kandydatów, która została zaakceptowana przez Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” uchwałą nr 19/2023 z dnia 27 marca 2023 roku.

Poniżej prezentujemy listę zakwalifikowanych kandydatów w podziale na grupy tematyczne:

Metropolia w ruchu

Eksperci

 1. Kalbarczyk Tomasz
 2. Ruciński Krzysztof
 3. Wiśniewski Michał

NGO

 1. Buciak Robert
 2. Gębicz Arkadiusz
 3. Guzewski Zbigniew
 4. Krzyżak-Pitura Agnieszka

Metropolia otwarta na ludzi

Eksperci

 1. Bednarek-Szczepańska Maria
 2. Bujalska Eliza
 3. Czerwińska Kamila
 4. Grabowska Izabela
 5. Jastrzębowska-Tyczkowska Agata
 6. Jewdokimow Marcin
 7. Kępkowicz Agnieszka
 8. Korcelli-Olejniczak Ewa
 9. Malinowska Anna
 10. Morawska-Narkiewicz Grażyna
 11. Zadorozhna Olha
 12. Żukowska-Gardzińska Dominika

NGO

 1. Czaplicka-Faryna Katarzyna
 2. Iwaniukowicz Bożena
 3. Mędrzecka-Stefańska Joanna
 4. Ruciński Marcin
 5. Tkaczyk Bartłomiej
 6. Wieczorek Bartosz

Metropolia zrównoważona

Eksperci

 1. Bagiński Wojciech
 2. Bański Jerzy
 3. Dembek Agata
 4. Klimaszewska Katarzyna
 5. Majdański Mariusz
 6. Mantey Dorota
 7. Otto Krzysztof
 8. Warężak Tomasz
 9. Wojtowicz Dominika

NGO

 1. Belina Robert
 2. Błażejczyk Krzysztof
 3. Dorosz-Kruczyński Jakub
 4. Gawrecki Bartłomiej
 5. Trojanowski Edward
 6. Węsierski Jacek

Metropolia gospodarki

Eksperci

 1. Fagasińska Katarzyna
 2. Grendecka Elżbieta

NGO

 1. Malczyk Łukasz

 

Wszystkim zakwalifikowanym kandydatom serdecznie gratulujemy!

 

Załączniki:

Regulamin_naboru_do_grup_tematycznych_30.01.2023

Uchwała_nr_19_2023_Zarząd_SMW.pdf

Uchwała_nr_19_2023_Zarząd_SMW.doc

Załącznik_uchwała_19_2023_Lista kandydatów do GT eksperci i NGO

 

 

Poprzedni Następny
Skip to content