Wiązowna

Członek stowarzyszenia

70% obszaru gminy Wiązowna objęte jest formami ochrony przyrody – Mazowiecki Park Krajobrazowy, Mazowiecki Obszar Krajobrazu Chronionego, czy rezerwaty rzek Mieni i Świdra. Ponad 30 % obszaru gminy stanowią lasy. Dużym atutem jest fakt, że miasto Wiązowna położone jest 30 km na wschód od centrum Warszawy. Miejscowości leżące na terenie gminy są zatem doskonałym miejscem nie tylko do wypoczynku, ale także do zamieszkania. Swiadczy o tym fakt, że rocznie na terenie Gminy Wiązowna wydawanych jest około 1000 pozwoleń na budowę.
Wójtem Gminy Wiązowna jest pan Janusz Budny.

Więcej informacji

Aktualności

Skip to content