Wieliszew

Członek stowarzyszenia

Gmina Wieliszew położona jest w środkowej części województwa mazowieckiego, w widłach Wisły i Narwi, niespełna 30 km na północ od Warszawy. Znajdujące się na terenie gminy zespoły leśne, łąki, jeziora, stawy i liczne pomniki przyrody stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku i rekreacji. Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje 2/3 powierzchni gminy.
Wójtem jest pan Paweł Kownacki.

Aktualności

Skip to content