Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” proponuje korzystne dla samorządów zmiany w ustawie o dochodach JST

BłonieCegłówDębe WielkieGóra KalwariaGrodzisk MazowieckiHalinówIzabelinJózefówKarczewLegionowoLesznowolaŁomiankiMarkiMiasto Mińsk MazowieckiMiasto Stołeczne WarszawaMichałowiceMilanówekMrozyNadarzynNieporętOsieckPiasecznoPiastówPodkowa LeśnaRadzyminStare BabiceTłuszczWiązownaWieliszewWołominŻabia Wola

Zapowiedziane przez Prezesa Rady Ministrów zmiany legislacyjne w zakresie zwolnienia z podatku PIT osób w wieku do 26 roku życia, obniżenia stawki podatku PIT, czy też podwyższenia kwoty kosztów uzyskania przychodów spowodują znaczące obniżenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Ocenia się, że w skali kraju będzie to nawet o 6,6 mld zł dochodu rocznie mniej, w tym w przypadku gmin i powiatów Regionu Warszawskiego Stołecznego – 1,3 mld zł mniej.

Ponadto, w konsekwencji uwzględnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa na lata 2019-2022 dochodów budżetu państwa z opłaty przekształceniowej związanej z przebudową funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), JST pozbawione zostaną przyszłych należnych im dochodów z PIT w łącznej kwocie 9,6 mld zł, przypadającej na okres wypłaty świadczeń emerytalnych.

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia pełnej realizacji ustawowych zadań przez samorządy, a tym samym zapewnienie mieszkańcom naszych gmin warunków życia i rozwoju na co najmniej nie pogorszonym poziomie, Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” przyjął stanowisko dotyczące podjęcia inicjatywy ustawodawczej gwarantującej  jednostkom samorządu terytorialnego uzyskanie rekompensaty wyrównującej ubytek dochodów z tytułu zapowiadanych zmian poprzez adekwatne zwiększenie udziału JST w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rekompensatę ubytku dochodów jednostkom samorządu terytorialnego zapewni podwyższenie ich udziału we wpływach z podatku PIT łącznie o 6,76 pkt proc. z wynoszącego w 2019 roku łącznie 51,19% do 57,95%, z tego:

– gminom – o 5,15 pkt proc. z wynoszącego 39,34% do 44,49%,

– powiatom – o 1,39 pkt proc. z wynoszącego 10,25% do 11,64%,

– miastom na prawach powiatu – o 6,54 pkt proc. z wynoszącego 48,33% do 54,87%,

– województwom – o 0,22 pkt proc. z wynoszącego 1,60% do 1,82%.

Jednocześnie, Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” wyraża chęć zaangażowania się strony samorządowej w prace nad projektem stosownej ustawy. Jesteśmy przekonani, że tylko razem ze stroną rządową, wykorzystując doświadczenia i spojrzenie z różnych perspektyw, jesteśmy w stanie wypracować rozwiązania satysfakcjonujące wszystkie strony procesu.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami (kliknij poniżej, aby pobrać).

UCHWAŁA Nr 27/2019 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zagwarantowania JST wszystkich szczebli rekompensaty wyrównującej ubytek dochodów z tytułu zapowiadanych zmian ustawowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Propozycja zmian legislacyjnych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku z zapowiadanymi zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przebudową funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych mająca na celu zrekompensowanie JST ubytków dochodów będących konsekwencją powyższych zmian.

Skutki finansowe zmian legislacyjnych zapowiedzianych przez Prezesa Rady Ministrów dla Samorządów Regionu Warszawskiego Stołecznego


Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /wp-content/themes/metropoliawarszawska/single-news.php on line 10
Następny
Skip to content