Stowarzyszanie „Metropolia Warszawa” popiera stanowisko strony samorządowej KWRiST w sprawie ROP

BłonieCegłówDębe WielkieGóra KalwariaGrodzisk MazowieckiHalinówIzabelinJadówJózefówKarczewKlembówLegionowoLesznowolaŁomiankiMarkiMiasto Mińsk MazowieckiMiasto Stołeczne WarszawaMichałowiceMilanówekMińsk MazowieckiMrozyNadarzynNieporętOsieckPiasecznoPiastówPodkowa LeśnaRadzyminStare BabiceTłuszczWiązownaWieliszewWołominŻabia Wola

Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” jednogłośnie poparł stanowisko strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w sprawie zamierzeń dot. wdrożenia w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

W związku z obecną sytuacją na rynku odzysku surowców wtórnych oraz rosnącymi problemami samorządów w zakresie gwałtownego wzrostu kosztów gospodarki odpadami komunalnymi przedstawiciele Stowarzyszenia opowiadają się za równomiernym rozłożeniem odpowiedzialności na producentów opakowań i samorządy. Podział odpowiedzialności za wprowadzanie na rynek opakowań, ich odzysk oraz osiąganie wymaganych przepisami poziomów recyklingu daje szansę na powstrzymanie galopujących cen w zakresie zagospodarowania odpadów w Polsce. Ceny te przekładają się wprost na wzrost opłat dla mieszkańców naszych gmin i miast, co spotyka się z rosnącym niezadowoleniem społecznym.

Również władze Stowarzyszenia stoją na stanowisku, że zaprezentowana na spotkaniach w Ministerstwie Klimatu w dniach 23, 27 i 28 stycznia br. koncepcja organizacyjna i finansowa wdrożenia w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producenta, której zasadniczym celem powinna być pełna partycypacja producentów produktów w kosztach m.in. zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów powstających finalnie z produktów, wydaje się im znacząco niewystarczająca. W związku z powyższym w piśmie, które zamierzają skierować do Ministra Klimatu Michała Kurtyki apelują o zorganizowanie odrębnego spotkania Ministra Klimatu ze stroną samorządową, w celu omówienia wspólnych postulatów gmin. Takie spotkanie w przekonaniu władz Stowarzyszenia stworzy szansę na wypracowanie rozwiązań możliwych do zaakceptowania przez wszystkie zainteresowane strony.

Popierając stanowisko strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego podkreślamy, że bez rozstrzygnięcia licznych i jednocześnie zasadniczych dylematów wspomnianych w przedmiotowym stanowisku – trudno jest udzielić przedstawionej koncepcji systemu ROP w Polsce jakiegokolwiek poparcia.

Pełna treść stanowiska strony samorządowej KWRiST

Poprzedni Następny
Skip to content