Zaproszenie do członkostwa w Stowarzyszeniu „METROPOLIA WARSZAWA”

BłonieCegłówDębe WielkieGóra KalwariaGrodzisk MazowieckiHalinówIzabelinJózefówKarczewLegionowoLesznowolaŁomiankiMarkiMiasto Mińsk MazowieckiMiasto Stołeczne WarszawaMichałowiceMilanówekMrozyNadarzynNieporętOsieckPiasecznoPiastówPodkowa LeśnaRadzyminStare BabiceTłuszczWiązownaWieliszewWołominŻabia Wola

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „METROPOLIA WARSZAWA” Michał Olszewski wystosował zaproszenie do samorządów wchodzących w skład Obszaru Metropolitalnego Warszawy do wstąpienia do Stowarzyszenia oraz aktywnej pracy na rzecz integracji gmin i powiatów OMW, celem prowadzenia i realizacji działań na rzecz mieszkańców tego obszaru.

To właśnie w odpowiedzi na potrzebę integrowania jednostek samorządu terytorialnego na płaszczyźnie metropolitalnej poprzez przynależność do organizacji skupiającej wspomniane jednostki, borykające się na co dzień z podobnymi problemami oraz świadome istotnej roli wspólnego świadczenia usług publicznych oraz wspólnej realizacji inwestycji infrastrukturalnych, powstało Stowarzyszenie „METROPOLIA WARSZAWA” (założone 16 grudnia 1999 roku).

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz ochrona wspólnych interesów jego członków, w szczególności w zakresie harmonijnego, społeczno-gospodarczego rozwoju gmin i powiatów OMW oraz wspólnego kształtowania i integracji najważniejszych polityk mających wpływ na jakość życia mieszkańców tego obszaru. Jednostki samorządu terytorialnego stają wciąż przed nowymi wyzwaniami, z których część jest skutkiem niestabilności otoczenia prawnego. Obecnie trwają prace nad szeregiem inicjatyw legislacyjnych, które będą miały istotny wpływ na ustrój gmin i powiatów, ich zadania i finansowanie. Niezbędne są zatem aktywne działania, aby wpływać na jakość stanowionego prawa. Inicjatywy te będą tym bardziej skuteczne, gdy całe środowisko samorządowe solidarnie będzie mówić zdecydowanym, jednym głosem.

Stowarzyszenie, realizując idee samorządu terytorialnego, podejmuje działania dotyczące sieci funkcjonalnych powiązań między różnymi jednostkami administracyjnymi oraz kompleksowo obejmuje kwestie demograficzne, edukacyjne, przestrzenne, infrastrukturalne. W związku z nowymi uwarunkowaniami rozwojowymi, które wynikają z utworzenia z dniem 1 stycznia 2018 r. nowego regionu statystycznego w europejskiej klasyfikacji NUTS, obejmującego m.st. Warszawę oraz 9 okołowarszawskich powiatów (grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni oraz wołomiński), skupiających 69 gmin, możliwość wspólnego występowania w sprawach dotyczących gmin i powiatów OMW ma bardzo istotne znaczenie dla wzmacniania i wykorzystywania potencjału rozwojowego naszego obszaru metropolitalnego, w tym także w zakresie zintegrowanego podejścia do możliwości wykorzystania funduszy europejskich w najbliższych wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2021-2027.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „METROPOLIA WARSZAWA” Michał Olszewski zaprosił do udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie działaniach, wymianie doświadczeń i podejmowaniu wspólnych inicjatyw, dzięki którym głos wypracowany na forum metropolitalnym dostrzegany będzie na poziomie krajowym i europejskim. Przykładem takich działań jest wypracowanie wspólnego stanowiska Stowarzyszenia „METROPOLIA WARSZAWA”, zawierającego uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Energii o normach jakości węgla, czy też przyjęcie stanowiska w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zagwarantowania JST wszystkich szczebli rekompensaty wyrównującej ubytek dochodów z tytułu zapowiadanych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Wstępnych informacji w sprawach przystąpienia oraz funkcjonowania Stowarzyszenia udziela Pan Karol Rajewski (e-mail: biuro@sm.waw.pl , tel. 881 942 414). Informacje dotyczące działań Stowarzyszenia znajdują się również na stronie internetowej www.sm.waw.pl.

Poprzedni Następny
Skip to content