Rada Miejska w Wołominie postuluje o 50-proc. dofinansowanie za segregowanie

BłonieCegłówDębe WielkieGóra KalwariaGrodzisk MazowieckiHalinówIzabelinJózefówKarczewLegionowoLesznowolaŁomiankiMarkiMiasto Mińsk MazowieckiMiasto Stołeczne WarszawaMichałowiceMilanówekMrozyNadarzynNieporętOsieckPiasecznoPiastówPodkowa LeśnaRadzyminStare BabiceTłuszczWiązownaWieliszewWołominŻabia Wola

23 stycznia br. Rada Miejska w Wołominie przyjęła stanowisko Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” w sprawie drastycznego wzrostu opłat za odpady komunalne.

Radni postulują o:
1) wprowadzenie 5-letniego okresu przejściowego na dostosowanie istniejącego w Polsce systemu gospodarki odpadami do postawionych obecnie wymogów;
2) przygotowanie i wdrożenie programu ochronnego dla mieszkańców, zakładającego 50-proc. dofinansowanie z budżetu państwa do opłat ponoszonych przez mieszkańców za odpady segregowane;
3) podjęcie działań w celu zmniejszenia wzrostu opłaty środowiskowej;
4) zwiększenie skuteczności powrotu opakowań do producenta lub bezpośrednie obciążenie producentów kosztami związanymi z ich recyklingiem;
5) wprowadzenie mechanizmów prawnych, regulujących stawki opłat za zagospodarowanie 1 Mg poszczególnych frakcji odpadów, obowiązujących w instalacjach komunalnych;
6) zorganizowanie i sfinansowanie przez Ministerstwo Klimatu jednolitej, ogólnopolskiej akcji edukacji ekologicznej mieszkańców w zakresie segregacji odapdów;
7) uruchomienie środków zewnętrznych dla samorządów na zakup urządzeń i materiałów przyczyniających się do lepszej segragacji odpadów, co pozwoli osiągnąć lepsze wskaźniki odzysku i recyklingu;
8) wprowadzenie regulacji prawnych ustalających wysokość stawek na instalacjach komunalnych;
9) wprowadzenie rozwiązań pozwalających na identyfikację lokatora w zabudowie wielorodzinnej w zakresie segregacji odpadów.

Stanowisko Rady przesłane zostanie:
1) Prezesowi Rady Ministrów;
2) Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
3) Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
4) Posłom i Senatorom RP z wojewóztwa mazowieckiego;
5) Ministrowi Klimatu;
6) Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

 

Poprzedni Następny
Skip to content