Nowi członkowie Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”

BłonieCegłówDębe WielkieGóra KalwariaGrodzisk MazowieckiHalinówIzabelinJadówJózefówKarczewLegionowoLesznowolaŁomiankiMarkiMiasto Mińsk MazowieckiMiasto Stołeczne WarszawaMichałowiceMilanówekMrozyNadarzynNieporętOsieckPiasecznoPiastówPodkowa LeśnaRadzyminStare BabiceTłuszczWiązownaWieliszewWołominŻabia Wola

W piątek (24 lipca br.) w poczet członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” przyjęto dwa kolejne samorządy: Gminę Mińsk Mazowiecki oraz Gminę Klembów.

Celem – zrzeszającego już 34 samorządy – Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz ochrona wspólnych interesów jego członków, w szczególności w zakresie harmonijnego, społeczno-gospodarczego rozwoju gmin i powiatów OMW oraz wspólnego kształtowania i integracji najważniejszych polityk mających wpływ na jakość życia mieszkańców tego obszaru. Jednostki samorządu terytorialnego stają wciąż przed nowymi wyzwaniami, z których część jest skutkiem niestabilności otoczenia prawnego. Obecnie trwają prace nad szeregiem inicjatyw legislacyjnych, które będą miały istotny wpływ na ustrój gmin i powiatów, ich zadania i finansowanie. Niezbędne są zatem aktywne działania, aby wpływać na jakość stanowionego prawa. Inicjatywy te będą tym bardziej skuteczne, gdy całe środowisko samorządowe solidarnie będzie mówić zdecydowanym, jednym głosem.

Stowarzyszenie, realizując idee samorządu terytorialnego, podejmuje działania dotyczące sieci funkcjonalnych powiązań między różnymi jednostkami administracyjnymi oraz kompleksowo obejmuje kwestie demograficzne, edukacyjne, przestrzenne, infrastrukturalne. W związku z nowymi uwarunkowaniami rozwojowymi, które wynikają z utworzenia z dniem 1 stycznia 2018 r. nowego regionu statystycznego w europejskiej klasyfikacji NUTS, obejmującego m.st. Warszawę oraz 9 okołowarszawskich powiatów (grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni oraz wołomiński), skupiających 69 gmin, możliwość wspólnego występowania w sprawach dotyczących gmin i powiatów OMW ma bardzo istotne znaczenie dla wzmacniania i wykorzystywania potencjału rozwojowego naszego obszaru metropolitalnego, w tym także w zakresie zintegrowanego podejścia do możliwości wykorzystania funduszy europejskich w najbliższych wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2021-2027.

Jeśli Twój samorząd jest zainteresowany przystąpieniem do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” zapraszamy do kontaktu. Wstępnych informacji w sprawach przystąpienia oraz  funkcjonowania Stowarzyszenia udziela p. Alina Opyd (e-mail: biuro@sm.waw.pl, tel. 881 942 414).

Poprzedni Następny
Skip to content