Stanowisko Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” w sprawie wniosku Poczty Polskiej S.A. z dnia 24 kwietnia 2020 r. o „przekazanie danych ze spisu wyborców”

BłonieCegłówDębe WielkieGóra KalwariaGrodzisk MazowieckiHalinówIzabelinJózefówKarczewLegionowoLesznowolaŁomiankiMarkiMiasto Mińsk MazowieckiMiasto Stołeczne WarszawaMichałowiceMilanówekMrozyNadarzynNieporętOsieckPiasecznoPiastówPodkowa LeśnaRadzyminStare BabiceTłuszczWiązownaWieliszewWołominŻabia Wola

28 kwietnia br. – podczas zdalnego Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” – przyjęto stanowisko w sprawie wniosku Poczty Polskiej S.A. z dnia 24 kwietnia 2020 r. o „przekazanie danych ze spisu wyborców”. SMW wystosowało w tej sprawie również pismo do Wojewody Mazowieckiego.

Treść stanowiska:

„Poczta Polska S.A., jako operator pocztowy, może otrzymać dane osobowe pod warunkiem, że są one potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta RP, bądź wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej.

Na dzień dzisiejszy żadna z powyższych przesłanek nie została spełniona:

  1. zgodnie z obowiązującym na dzień 24 kwietnia 2020 r. stanem prawnym, to samorządy realizują zadania związane z organizacją zarządzonych na dzień 10 maja br. wyborów Prezydenta RP. Kodeks wyborczy ani inna ustawa nie przewidują w tym zakresie udziału Poczty Polskiej. Nie ma również aktu prawnego, który przewidywałby głosowanie w trybie wyłącznie korespondencyjnym. Projekt ustawy z 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP w 2020 r. nie stanowi podstawy działania władzy publicznej, ponieważ nie ma zakończonej procedury ustawodawczej;
  2. druga przesłanka wymaga – zgodnie z art. 51 ust. 5 Konstytucji RP – istnienia przepisów rangi ustawowej, które regulowałyby te obowiązki, a takiej ustawy nie ma. Zaznaczamy, że źródłem obowiązków po stronie Poczty Polskiej S.A., związanych z organizacją wyborów Prezydenta RP nie jest – zgodnie z art. 99 ustawy z 16 kwietnia – polecenie (decyzja czy inne rozstrzygnięcie) jakiegokolwiek organu administracji rządowej, lecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Poczta Polska S.A. w skierowanym do prezydentów, burmistrzów i wójtów zrzeszonych w Stowarzyszeniu «Metropolia Warszawa» wniosku o przekazanie danych ze spisu wyborców powołuje się na decyzję Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020 r. Dotyczy ona podjęcia przez Pocztę Polską S.A. „czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP, zarządzonych w 2020 r., w trybie korespondencyjnym, w szczególności poprzez przygotowanie struktury organizacyjnej, zapewnienie niezbędnej infrastruktury oraz pozyskanie niezbędnych zasobów materialnych kadrowych” (brzmienie oryginalne).

W przywołanej decyzji nie ma mowy o przekazywaniu spisu wyborców, dane te nie mieszczą się ani w pojęciu struktury organizacyjnej, infrastrukturze, czy zasobach materiałowych lub kadrowych.

Wyżej wymienione uchybienia wskazują na brak podstawy prawnej do przekazania Poczcie Polskiej S.A. danych ze spisu wyborców”.

Pobierz: Stanowisko Stowarzyszenia oraz pismo do Wojewody Mazowieckiego

Poprzedni Następny
Skip to content