Władze Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” na Forum Rozwoju Mazowsza

BłonieCegłówDębe WielkieGóra KalwariaGrodzisk MazowieckiHalinówIzabelinJózefówKarczewLegionowoLesznowolaŁomiankiMarkiMiasto Mińsk MazowieckiMiasto Stołeczne WarszawaMichałowiceMilanówekMrozyNadarzynNieporętOsieckPiasecznoPiastówPodkowa LeśnaRadzyminStare BabiceTłuszczWiązownaWieliszewWołominŻabia Wola

Zakończyło się 10. Forum Rozwoju Mazowsza pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, którego celem jest promocja regionu i wdrażanych w nim innowacyjnych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Forum zorganizowane było przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Bez wątpienia jedna z najgorętszych debat na temat rozwoju i przyszłość Obszaru Metropolitalnego Warszawy odbyła się na panelu „Ewolucja czy rewolucja w rozwoju Mazowsza”, który otwierał tegoroczne Forum Rozwoju Mazowsza. W dyskusji zabrali głos: Prezes Stowarzyszenia Metropolia Warszawa – Michał Olszewski oraz Burmistrz Miasta Miasto Mińsk Mazowiecki – Marcin Jakubowski, który jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia. Wspólnie z dr Elżbietą Kozubek – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Przemysławem, Robertem Dzierzgwą – Dyrektorem Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Przemysławem Kalinką – przedstawicielem Komisji Europejskiej (KE) oraz Rafałem Kergerem – Redaktorem Naczelnym Portalu Samorządowego, samorządowcy rozmawiali m.in. o tym, jak ważna jest współpraca w sferze rozwoju komunikacji i transportu.

Obecny na panelu Prezes Michał Olszewski podkreślał, że priorytetem gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Metropolia Warszawa” jest rozwiązywanie problemów metropolitalnych, a nie ściganie się o to, kto uzyska więcej pieniędzy z danego programu. Zdaniem Prezesa należy walczyć o jeden wspólny mechanizm finansowania całej metropolii, która wewnątrz jest bardzo zróżnicowana pod względem rozwoju gospodarczego. Ze względu na fakt, że biedniejsze samorządy potrzebują bardzo mocnych bodźców rozwojowych, przedstawiciele Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” oczekują w rozmowach z Komisją Europejską i stroną rządową, żeby instrumenty, które będą zaproponowane dla Regionu Warszawskiego Stołecznego były budowane w taki sposób, żeby właśnie wspierać te gmin. „Walka o środki dla metropolii to nie jest walka o środki dla Warszawy. Wyzwania takie jak transport, mobilność, smog, czy zrównoważony rozwój można rozwiązywać tylko we współpracy.” – mówił Michał Olszewski.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki – Marcin Jakubowski zgodził się z ze słowami Prezesa i potwierdził, że fundusze dla Warszawy, to też fundusze dla Mińska Mazowieckiego i innych samorządów. Jak dodał, zintegrowane inwestycje terytorialne, czy regionalne inwestycje terytorialne bardzo mocno cementują związki samorządów w ramach obszarów funkcjonalnych, dlatego samorządy starają się pielęgnować przynależność m.in. do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”, którego Mińsk Mazowiecki jest aktywnym członkiem. Burmistrz podkreślił, że jeśli Warszawa będzie miała lepszą infrastrukturę komunikacyjną, to skorzystają z tego mieszkańcy okolicznych samorządów, którzy dojeżdżają do pracy. Jako przykład burmistrz podał planowane niebawem połączenie obwodnicy Mińska Mazowieckiego z Warszawa poprzez autostradę A2, które będzie impulsem rozwojowym dla biedniejszych gmin powiatu mińskiego. Jak zauważył burmistrz samorządy stowarzyszone w Stowarzyszeniu „Metropolia Warszawa” borykają się także z wielkimi wyzwaniami jakie postawiono przed nimi. Jednym z największych jest bez wątpienia gospodarka odpadami komunalnymi, która z punktu widzenia przyszłości jest niezmiernie ważna. Burmistrz także wspomniał o problemach finansowych samorządów spowodowanych m.in. uszczupleniem dochodów własnych JST i wyraził obawy co do tego, czy samorządy, szczególne te biedniejsze będą miały środki na wkład własny przy staraniu się o pozyskiwanie środków europejskich.

Przypomnijmy, że na skutek zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w budżetach samorządów metropolii warszawskiej, którą tworzy 70 gmin i 9 powiatów, ubędzie ponad 1,3 mld zł rocznie. Jednocześnie w ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost wydatków jednostek samorządu terytorialnego wynikający ze zwiększenia zakresu zadań oraz inwestycji, a także ze znacznego wzrostu kosztów wykonywania zadań, w tym kosztów pracy. Poważnym problemem jest ogromna luka finansowa w oświacie. Otrzymana przez samorządy subwencja oświatowa nie pokryła nawet wynagrodzenia nauczycieli i innych osób zatrudnionych w oświacie. Dopłata z własnych środków stanowiła 54,3 proc. otrzymanej subwencji szkolnej.

W podsumowaniu debaty Michał Olszewski zadeklarował, że jest otwarty i liczy na poważną rozmowę na temat metropolii, ale nie chce kolejnych pomysłów w stylu podziału województwa mazowieckiego czy bezzasadnych ustaw o ustroju miasta stołecznego, tym bardziej, że prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi dotyczącymi metropolii są już dalece zaawansowane. Jednocześnie dodał, że przy budowaniu mechanizmów zarządzania metropolią, trzeba będzie zaczerpnąć wzorce z Francji, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii, gdzie funkcjonują one w oparciu o potencjał miasta centralnego, a nie dodatkowy szczebel administracji.

Poprzedni Następny
Skip to content