Seminarium eksperckie u RPO nt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

BłonieCegłówDębe WielkieGóra KalwariaGrodzisk MazowieckiHalinówIzabelinJózefówKarczewLegionowoLesznowolaŁomiankiMarkiMiasto Mińsk MazowieckiMiasto Stołeczne WarszawaMichałowiceMilanówekMrozyNadarzynNieporętOsieckPiasecznoPiastówPodkowa LeśnaRadzyminStare BabiceTłuszczWiązownaWieliszewWołominŻabia Wola

W środę 26 lutego br. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbyło się seminarium eksperckie dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zastanawiano się, dlaczego opłaty za odpady komunalne są tak wysokie i czy mogą pójść jeszcze w górę.
Dyskutowano także nad perspektywą samorządów, branży odpadowej i podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłat oraz nad tym, co należy zrobić, aby rozwiązać te problemy i jak może w tym pomóc Rzecznik Praw Obywatelskich. Podczas spotkania Przedstawiciele Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” przestawili swoje stanowisko w sprawie drastycznego wzrostu opłat za odpady komunalne, w którym domagają się m.in. natychmiastowego przygotowania i wdrożenia programu ochronnego, który zakładałby 50-procentowe dofinansowanie z budżetu państwa do opłat ponoszonych przez mieszkańców za odpady segregowane, wprowadzenia 5-letniego okresu przejściowego na dostosowanie istniejącego w Polsce systemu gospodarki odpadami do postawionych obecnie wymogów, złagodzenia obostrzeń prawnych, które wpływają na wysokość stawek, obniżenia tzw. opłaty marszałkowskiej oraz zaprzestania wprowadzania jakichkolwiek generujących dodatkowe koszty rozwiązań, aż do czasu wdrożenia systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

Poprzedni Następny
Skip to content