Błonie

Członek stowarzyszenia

Burmistrzem Błonia jest pan Zenon Reszka. To ponad 20-tysięczna gmina, do niedawna typowo rolnicza – w ostatnich latach zaczęła zmieniać profil. Na dawnych terenach rolnych lokują swoje siedziby i magazyny duże międzynarodowe firmy. Dynamicznie rozwija się tutaj handel oraz sektor usługowy, istnieją duże bazy logistyczne i zakłady produkcyjne. Wspaniała lokalizacja stanowi o atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów.

Więcej informacji

Aktualności

Skip to content