Odpowiedź Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju ws. rekompensaty wyrównującej ubytek dochodów z tytułu zapowiadanych zmian ustawowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

BłonieCegłówDębe WielkieGóra KalwariaGrodzisk MazowieckiHalinówIzabelinJózefówKarczewLegionowoLesznowolaŁomiankiMarkiMiasto Mińsk MazowieckiMiasto Stołeczne WarszawaMichałowiceMilanówekMrozyNadarzynOsieckPiasecznoPiastówPodkowa LeśnaRadzyminStare BabiceTłuszczWiązownaWołominŻabia Wola

Na skutek zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w budżetach samorządów metropolii warszawskiej, którą tworzy 70 gmin i 9 powiatów, ubędzie ponad 1,3 mld zł rocznie. Ten ogromny ubytek będzie wynikał z:

  • obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17% (-595,6 mln zł),
  • podwyższenia kosztów uzyskania przychodów (-323,1 mln zł),
  • zwolnienia osób w wieku do 26 roku życia z podatku PIT (-201 mln zł),
  • zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-184,3 mln zł).

 

Dlatego samorządy zaapelowały do Ministra Finansów o podjęcie kroków, które zabezpieczą budżety miast, gmin i powiatów przed ogromną dziurą finansową. Do głównych postulatów należą:

  • Zrekompensowanie ubytków we wpływach JST z udziałów w podatku PIT.
  • Przekazanie JST połowy wpływów z opłaty „przekształceniowej” (OFE).
  • Zwiększenie wydatków budżetu państwa na edukację i ochronę zdrowia tak, aby zmniejszyć obciążenie społeczności lokalnych skutkami rosnącego niedoszacowania części oświatowej subwencji ogólnej oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne.

 

Poruszone przez Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” kwestie – jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju – „będą mogły być przeanalizowane w ramach prowadzonych prac nad opracowaniem Koncepcji nowego sytemu korekcyjno-wyrównawczego dla jednostek samorządu terytorialnego, która zdaniem strony samorządowej powinna uwzględnić znacznie szersze reformy dotyczące finansów JST nie ograniczać się jedynie do systemu korekcyjno-wyrównawczego”.

 

Odpowiedź Ministerstwa FIiR

Poprzedni Następny
Skip to content