Cegłów

Członek stowarzyszenia

Cegłów jest gminą położoną w województwie mazowieckim, w gminie mieszka blisko 6000 osób.

W 2022 r. Cegłów odzyskał – po 153 latach – prawa miejskie (posiadał je od 1621 do 1869 r., czyli niemal 250 lat). Prawa miejskie otrzymał na mocy przywileju wydanego przez Zygmunta III Wazę, a utracił po powstaniu styczniowym na mocy dekretu cara Aleksandra II.

W przeprowadzonych konsultacjach mieszkańcy w większości  opowiedzieli się (64% w Cegłowie oraz 79% w całej gminie) za nadaniem statusu miasta. Burmistrzem Cegłowa jest pan Marcin Uchman, który jest również członkiem Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.

Więcej informacji

Aktualności

Skip to content