Grodzisk Mazowiecki

Członek stowarzyszenia

Grodzisk Mazowiecki to kolejna gmina należąca do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”. W gminie mieszka ponad 43 tys. osób. Burmistrzem jest Pan Grzegorz Benedykciński, który jest również członkiem zarządu SMW.
Największym priorytetem inwestycyjnym dla władz Grodziska jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej. Co roku ok. 30 % budżetu gminy przeznaczone jest na sukcesywne uzbrajanie terenów, budowę i modernizację dróg oraz rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Więcej informacji

Aktualności

Skip to content