Józefów

Członek stowarzyszenia

Józefów jest jednym z Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa.” W Józefowie znajduje się ponad 30 obiektów wpisanych do ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zdecydowaną większość stanowią budynki mieszkalne z przełomu XIX i XX wieku, wybudowane w stylu świdermajer. Ponadto część miasta objęta jest programem NATURA 2000 oraz należy do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOChK).
Burmistrzem jest Pan Marek Banaszek, który pełni także funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.

Więcej informacji 

Aktualności

Skip to content