Marki

Członek stowarzyszenia

Marki to miasto, które uzyskało prawa miejskie w 1967 r. Obecnie Marki liczą ponad 32 tys. zameldowanych mieszkańców. Bliskość warszawskiego rynku pracy, intensywne inwestycje edukacyjne i infrastrukturalne, czy wprowadzenie pierwszej strefy biletowej komunikacji miejskiej sprawiają, że miasto staje się atrakcyjnym miejscem zamieszkania dla coraz większej liczby osób.
Burmistrzem Miasta i Gminy Marki jest Pan Jacek Orych.

Więcej informacji

Aktualności

Skip to content