Mrozy

Członek stowarzyszenia

Gmina Mrozy położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego w powiecie mińskim. Lasy w gminie Mrozy, zajmujące ok. 26% powierzchni gminy, przedstawiają dużą wartość przyrodniczą. Świadczy o tym ustanowienie w ich obszarze aż sześciu rezerwatów przyrody. Na terenie gminy znajduje się ponad 300 obiektów wpisanych do ewidencji zabytków. Składają się na nie obiekty murowanej i drewnianej architektury.
Burmistrzem Mrozów jest pan Dariusz Jaszczuk.

Więcej informacji

Aktualności

Skip to content