Nadarzyn

Członek stowarzyszenia

Gmina Nadarzyn położona jest w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie pruszkowskim. W zagospodarowaniu terenu przeważają grunty orne, użytki zielone, łąki i pastwiska oraz lasy. Największym kompleksem leśnym gminy są Lasy Młochowskie, położone w jej południowo-zachodniej części. W ich obrębie utworzono dwa rezerwaty przyrody: Młochowski Łęg i Młochowski Grąd. Na walory przyrodnicze gminy składają się także zabytkowe parki z alejami lipowymi (w Młochowie, Rozalinie, Bielinach i Paszkowie).
Wójtem jest pan Dariusz Zwoliński.

Aktualności

Skip to content